PNF

Metoda PNF, czyli Proprioceptive Neuromuscular Facilitation to metoda, która powstała w latach 40-stych XX w. Jej twórcami byli dr Kabat i M.Knott. Polega ona na wykorzystywaniu zdrowych i silnych rejonów ciała w celu stymulacji i wzmocnienia części osłabionych, oraz na odtworzeniu prawidłowych wzorców ruchowych. Posiada swoja filozofie i techniki.


P-PROPRICEPTYWNA - dotycząca stymulacji receptorów ciała

N-NERWOWO-MIĘŚNIOWA - aktywizująca struktury nerwowo-mięśniowe

F-FACILITACJA - ułatwianie,pomoc,torowanie


Podstawowym celem terapii jest praca nad funkcją pacjenta, czyli jego zapotrzebowaniami. Siła mięśni, zakres ruchu - to, co jest ważne w tradycyjnym postępowaniu terapeutycznym, jest tylko środkiem do uzyskania celu jakim jest funkcja. Koncepcja ta zaleca postrzeganie chorego w sposób całościowy, wykorzystując do terapii silne i zdrowe regiony ciała i umożliwiajaca optymalne odtworzenie funkcji motorycznych pacjenta przy wykorzystaniu receptorów jego ciała.

PNF patrzy na pacjenta i jego problem pod względem funkcjonalnym. A jej koncepcja jest związana z:
- pozytywnym nastawieniem do pacjenta,
- globalną obserwacja pacjenta,
- intensywnym planem ćwiczeń,
- częsta zmiana pozycji,
- uzyskaniem odpowiedzi na każdy bodziec.

Wykorzystywana przede wszystkim w :
- neurologii,
- ortopedii.