Neuromobilizacje

Metoda polegająca na pracy z układem nerwowym, w której działa się bezpośrednio na niego I struktury mu towarzyszące aby usprawnić ich elastyczność.
Terapia ta ma na celu normalizację procesów nerwowych, a przez to pełniejsze przekazywanie informacji w organizmie i usprawnienie procesów naprawczych. W niektórych przypadkach pozwala ono na natychmiastową poprawę funkcji i szybszą regenerację podrażnionych tkanek nerwowych. Neuromobilizacja polega więc na napinaniu lub uruchamianiu nerwów przez odpowiednie kombinacje ustawień i trakcji, przeprowadzane podobnie jak w testach napięciowych.

Są to techniki manualne:
- odtwarzające plastyczność układu nerwowego czyli zdolność do przesuwania się względem struktur otaczajęcych tkankę nerwową,
- odtwarzające możliwość rozciągania i napinania samej tkanki nerwowej.

Mobilizowanie struktury:
- nerwy obwodowe,
- rdzeń kręgowy,
- opony rdzeniowe,
- korzenie rdzeniowe,
- nerwy rdzeniowe.

Cel neuromobilizacji:
- zmiejszenie bólu,
- poprawienie ukrwienia,
- poprawa transportu aksonalnego,
- obniżenie napięcia układu współczulnego.