NDT-Bobath dla dzieci i dorosłych

NTD Bobath dla dzieci:

NEURODEVELOPMENT THERAPY - BOBATH tzn metodę neurorozwojow Bobatha, gdyż jest to metoda rehabilitacji która idzie tropem normalnego rozwoju niemowląt.

W związku z powyższym główne zasady usprawniania według koncepcji NDT-Bobath obejmują:

- wpływanie na napięcie mięśni poprzez obniżanie napięcia wzmożonego i podwyższanie obniżonego,
- hamowanie nieprawidłowych odruchów,
- wyzwalanie ruchów w formie najbardziej jak to jest tylko możliwe zbliżonej do prawidłowych,
- wspomaganie i prowadzenie ruchu z punktów kluczowych głowa, obręcz barkowa, miednica,
- wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach.

Stosowone u dzieci :
- z obniżionym napięciem mm,
- w zaburzeniach rozwoju motorycznego,
- z MPD,
- z kręczem szyi,
- asymetri ułożeniowej,
- u wcześniaków,
- przy poporodowym uszkodzeniu splotu barkowego,
- w zespóle Downa,
- przepuklinie oponowo - rdzeniowej.

NDT Bobath dla dorosłych:

Metoda polegająca na rozwiązywaniuproblemów pacjentów z nieprawidłowymi funkcjami:
ruchową i posturalną kontrolą w związku z uszkodzeniem centralnego systemu nerwowego.


Terapeuta tej metody w bezpośredni sposób wpływa na pacjenta w celu osiągnięcia
optymalnej jego funkcji we własnym środowisku – terapia jest wynikiem współpracy
pomiędzy pacjentem, a terapeutą. W celu poprawienia funkcji służy facylitacja.

NTD bobath dla doroslych stosowane w:
- w badaniu i terapii pacjentów z niedowładem połowiczym po udarze mózgu,
- w usprawnianiu pacjentów z chorobą Parkinsona,
- w fizjoterapii pacjentów ze stwardnieniem rozsianym,
- w stanach po urazach ośrodkowego układu nerwowego.