lek med. Maciej Laskowski

Specjalizacja: II stopień chirurgii urazowej i ortopedycznej


Prowadzi konsultacje z zakresu ortopedii.


Krótki opis przebiegu kariery zawodowej:

Jestem absolwentem V LO w Gdańsku Oliwie, w latach 1988-1994 studiowałem w Akademii Medycznej w Gdańsku na wydziale lekarskim, którego dyplom ukończenia uzyskałem dnia 14.07.1994. Staż podyplomowy odbyłem w Szpitalu Miejskim w Gdańsku 03.10.1994-30.09.95.

Od dnia 01.07.1995 dyżurowałem w oddziale urazowo-ortopedycznym w Szpitalu Specjalistycznym w Gdańsku Zaspie pod kierownictwem Dr med. Mirosława Laskowskiego.

Od 01.10.1995 zostałem zatrudniony na etat w Przychodni Ortopedycznej Przyszpitalnej dla Dzieci.

W dniu 27.10.1997 zdałem egzamin specjalistyczny z chirurgii urazowej i ortopedycznej I stopnia pod kierownictwem Dr med. Mirosława Laskowskiego.

W dniu 13.04.2005 po złożeniu egzaminu państwowego, specjalizację II* zdałem pod kierownictwem Lek. med. Marka Bogdańskiego. Uzyskałem tytuł Specjalisty ortopedii i traumatologii urazowej.

Od 1999 roku posiadam zezwolenie na wykonywanie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej Nr 53-99-002509L.

Swój pierwszy prywatny gabinet ortopedyczny prowadzę od 1996r.

Do roku 2002 pracowałem na oddziale urazowo-ortopedycznym Szpitala Specjalistycznego w Gdańsku Zaspa, pod kierownictwem ordynatora Dr med. Mirosława Laskowskiego.

Od roku 2002 byłem związany z prywatnym Szpitalem Chirurgicznym i Ortopedycznym "Jankowo" Gdańsk ul. Kartuska 6b4.

Od roku 2008 operuję w Szpitalu Swissmed.

Główne obszary zainteresowań

  • Chirurgia urazowa i ortopedyczna

Lek med. Maciej Laskowski udziela konsultacji w czwartki od 16:00 do 18:00