Funkcjonalna rehabilitacja chorych po ogniskowych uszkodzeniach mózgu

Metoda ta polega na pomocy pacjentom po uszkodzeniach mózgu w zakresie technik i strategii odbudowy najważniejszych funkcji motorycznych (chód, ruchy kończyny górnej, funkcje dnia codziennego).

Stosowana u chorych po udarach mózgowych, urazach czaszkowo - mózgowych oraz w przebiegu innych chorób OUN.Udar to trzecia po chorobach krążenia i nowotworów jest przyczyną niepełnosprawności w Polsce.

Czynniki ryzyka wystąpienia udaru:
-nadciśnienie, choroby serca, cukrzyca, otyłość,zaburzenie gospodarki lipidowej, nikotynizm, wiek, płeć.

Objawy kliniczne:
-zaburzenia widzenia,
-zaburzenia mowy,
-niedowład połowiczy, porażenie połowicze.

Po przebytym udarze mózgu niezbędna jest rehabilitacja,która ma na celu przywrócenie utraconych funkcji.
Rehabilitacja jest długotrwała i wymaga zaangażowania zarówno terapeuty ale i pacjenta.