dr n.med. Piotr Wiśniewski

Specjalizacja: II stopień ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Prowadzi konsultacje z zakresu ortopedii, pacjentów z problemami bólowymi stawów obwodowych oraz po wszelkiego rodzaju operacjach artroskopowych.


Krótki opis przebiegu kariery zawodowej:

Po ukończeniu Akademii Medycznej w Gdańsku od 1996 roku rozpoczął pracę jako asystent w Katedrze i Klinice Ortopedii Akademii Medycznej w Gdańsku. W 1997 roku uzyskał I stopień specjalizacji z Ortopedii i Traumatologii, a w 2002 roku II stopień specjalizacji.

W 2001 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych. W oparciu o pozyskane na kursach zagranicznych wiedzę i umiejętności operuję artroskopowo stawy barkowe oraz kolanowe. Ponadto implantuje najnowszej generacji endoprotezy stawu biodrowego typu "Resurfacing" i "Short-stem"(endoprotezy krótko-trzpieniowe) stosując przy tym mało-inwazyjne techniki operacyjne. Od trzech lat również zajmuje się endoprotezoplastyką stawu kolanowego.


Główne obszary zainteresowań

  • Staw kolanowy i barkowy.